TK-råd om ny golvbeläggning på befintlig

Ska du lägga ny golvbeläggning på en befintlig? Nu kan du läsa och ladda ner vårt TK-råd 116R5. Där beskriver Golvbranschen, GBRs Tekniska Kommitté (TK) de risker som finns och ger rekommendationer på tillvägagångssätt. 

Ibland finns önskemål om att lägga en ny golvbeläggning ovanpå ett befintligt golv. Lösningen fungerar många gånger, men kan innebära risker såsom ökad intryckskänslighet, fuktinneslutningar samt släpp från befintlig beläggning. Den generella rekommendationen är att gammal golvbeläggning ska avlägsnas. TK-råd 116R5 Läggning av nytt golvmaterial på befintligt golvmaterial - 2015-12-09 beskriver riskerna för olika lösningar samt lämpligt tillvägagångssätt i de fall beställare, med vetskapen om riskerna, ändå önskar lägga ett nytt golv ovanpå ett befintligt golv.