Stämmohandlingar och guide för uppkoppling till GBRs stämmor 7 maj

På grund av den rådande coronapandemin hålls föreningarnas årsmöten och GBRs ordinarie årsstämmor 7 maj online. Vi kommer att använda oss av systemet GoToWebinar och du behöver bara en dator, surfplatta eller mobiltelefon samt en uppkoppling för att delta. Nu finns stämmohandlingarna inklusive en guide över hur du ansluter dig till möten och stämma på företagssidorna. Här kan du också anmäla dig.