Sköt om ditt golv på rätt sätt

Golvbranschen ger ut skötselråd för de vanligast förekommande ytskiktsmaterialen. Skötseln av ett golv påverkar golvets livslängd, ett golv som städas på rätt sätt behåller sin kvalitet och sitt utseende betydligt längre än ett golv som städas med fel metoder. GBRs skötselråd används även av branschens golvmaterialleverantörer.

 Skötselråden innehåller anvisningar om:

  • hur man lämpligast tar bort olika typer av fläckar (fläcknyckel)
  • lämplig typ av städmetod och rengöringsprodukt
  • ytbehandling/underhåll - polish, slipning och inoljning m.m.
  • allmänna råd om det specifika golvmaterialet

Samtliga skötselråd, inklusive det uppdaterade för linoleumgolv finns här.