Riktlinjer för keramik

Golvbranschen, GBR, och Byggkeramikrådet, BKR, har tagit fram gemensamma riktlinjer för färdigt utförande av keramik. Utgångspunkter har främst varit GBRs Bedömningsgrunder för skönhetsfel och BKRs skrift Riktlinjer för färdigt arbete.

GBRs och BKRs skrifter med riktlinjer har nu samma innehåll men olika layout. Det gemensamma innehållet innebär att kraven som ställs på färdigt plattsättningsarbete blir tydligare för företag, konsumenter och besiktningsmän. 

Riktlinjerna finns här.