Rekordmånad för plastgolvspill - 45 ton i november!

Förra året kom det in 325 ton installationsspill via GBR Golvåtervinning. Under 2018 har takten varit i stort sett detsamma på knappt 30 ton per månad, men nu verkar det lyfta! November var en rekordmånad med över 45 ton insamlat spill från hela Sverige.

- Våra anslutna företag har gjort informationsinsatser till kommuner, landsting och byggföretag och nu verkar det ge resultat, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på GBR. Alltfler inser att detta är ett bra och effektivt sätt att minska spillet på arbetsplatsen och samtidigt spara på resurser och CO2-utsläpp. Det är dessutom en kostnadsfri hantering för byggaren till skillnad från den vanliga avfallshanteringen. Potentialen är mångdubbelt större än de drygt 300 ton som samlas per år och det är glädjande att insamlingen ökar. Vi hoppas att allt fler beställare börjar ställa krav på att GBRs återvinningssystem ska användas på byggena.

Läs mer om GBR Golvåtervinning här.