Regeringen presenterar ett nytt krispaket med små- och medelstora företag i fokus

För att underlätta för småföretagare i tuffa ekonomiska tider har regeringen tagit fram ett nytt krispaket för svenska småföretag. Syftet är att mildra de ekonomiska konsekvenser som kan komma att drabba företagen på grund av coronavirusets framfart i samhället.

Bland annat har regeringen instiftat en statlig lånegaranti som ska göra det lättare för företagen att finansiera sin verksamhet. Lånegarantin riktar sig primärt till små och medelstora företag och förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån från bankerna till företag som på grund av det nya coronavirusets följder fått ekonomiska svårigheter, men i övrigt är livskraftiga.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna


Regeringen har även föreslagit en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Nedsättningen föreslås gälla för upp till 30 anställda och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kronor per månad. Detta beräknas medföra en skattelättnad med upp till 5 300 kronor per anställd och månad. En ytterligare åtgärd som vidtas är en tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher.

Besök regeringens hemsida för mer information om det nya krispaketet:
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-smaforetag/

 

Mer information för GBR-företag finns här.