Råd om trägolv och luftfuktighet

Vad händer när den relativa luftfuktigheten (RF) i ditt hem är för hög eller för låg? Och vid vilken luftfuktighet mår ditt trägolv bäst? Nu kan du läsa och ladda ned råd från GBRs Tekniska Kommitté.

Ibland uppstår kniviga golvtekniska situationer före, under eller efter en golventreprenad. Därför har GBRs Tekniska Kommitté (TK) tagit fram så kallade TK-råd. Råden är publicerade på medlemssidorna men eftersom vissa TK-råd är särskilt efterfrågade har GBR nu valt att publicera två av dessa på golvbranschen.se.

Det är viktigt att den relativa fuktigheten är mellan 30 och 60 % för att ett trägolv ska fungera som avsett, TK-rådet 122 R1 - Träbaserade golvmaterial och luftfuktighet - 2015-04-17 ger information om hur träbaserade material reagerar på för hög och för låg luftfuktighet.