Varför medlem i GBR?

  • Branschens tyngsta kvalitetsstämpel
  • Juridisk och teknisk rådgivning
  • 50% rabatt på allt förlagsmaterial
  • Tillgång till branschens tekniska och juridiska publikationer

Positiv golvmarknad i en svag allmän konjunktur

Första halvan av 2011 började mycket övertygande med en bred uppgång i branschens försäljning.

Uppgången mattades av betänkligt; eurokris och finansiell oro präglade hösten men helåret slutade ändå med en liten ökning om 2 % jämfört med 2010. Kanske går vi nu mot ljusare tider?

Ur Golvbranschens verksamhetsberättelse 2011.

Främst är det försäljning direkt mot konsument som tappat fart. Orderingången i småhusproduktionen har gått ner med 36 % under 2011 och det indikerar en reducerad nyproduktion under 2012. Höjda räntor och en arbetslöshet som inte vill ge vika är andra faktorer som påverkar konjunkturen och investeringsviljan hos konsumenterna.

Golvytor färdigställs 2012

De stora projekten i landet är långsiktigt finansierade och flera av dem går under 2012 in i en fas där färdigställandet närmar sig. Golvföretagen har därför många kvadratmeter golvytor att ta sig an som inte direkt påverkas av negativ ekonomisk rapportering från våra nyhetskanaler.

(forts.)

Läs hela artikeln och verksamhetsberättelsen här.

Visa nyheter

Från följande datumintervall

Artikelhänvisningar