Över tusen golvläggare behövs inom ett år

Golvbranschen, GBR, genomförde nyligen en undersökning bland anslutna golventreprenörer för att ta reda på deras framtida rekryteringsbehov. Det visade sig att inom ett år behöver nästan 80 % av företagen nyanställa personal.

Svaren kommer från 143 företag över hela landet. Uppskattningsvis finns c:a 700 golventreprenörsföretag i Sverige och utgår vi från att dessa företags svar liknar de anslutna företagens, uppskattas rekryteringsbehovet av golvläggare att inom ett år vara ca 1.100 personer. Om fem år beräknas behovet bli c:a 2.000 personer.

Fakta golvläggare

  • Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad. Eleven provar olika hantverksyrken och specialiserar sig efter detta.
  • Yrkesbevis som golvläggare utfärdas av Byggindustrins Yrkesnämnd, BYN, efter totalt 6.800 timmar, varav 2.500 timmar gymnasieutbildning (inklusive praktik) och resterande 4.300 timmar som lärlingsutbildning. Under lärlingstiden får man lön.

Mer information om hur man blir golvläggare finns här.