Osakliga angrepp på byggmaterial

Golvbranschen, GBR, har besvarat en artikel i tidskriften Miljö & Utveckling där byggmaterial beskrivs som oreglerade med hemligstämplat innehåll. Här kan du ta del av debatten.

För att driva på miljö- och hälsoarbetet på marknaden har byggmaterialbranschen på eget initiativ bland annat skapat Byggvarudeklarationer. Det betyder att byggmaterial åtföljs av en tydlig miljöinformation för produkten och dess kemiska innehåll. De här överenskomna reglerna har funnits på den svenska marknaden i tjugo år och den senaste versionen är hårdast i Europa.

Att information är hemlig kan i vissa fall vara motiverat, inte för att konsumenter ska hållas ovetandes om innehållet i produkterna utan av konkurrensskäl. För fortsatt forskning och innovation behövs en balans där företagen har rimliga villkor samtidigt som garantier finns för att skydda både vår miljö och människors hälsa.

Läs hela debatten här:

Golvbranschen, GBRs debattsvar

Relaterade artiklar publicerade i Miljö & Utveckling:

http://miljo-utveckling.se/granskning-byggkemikalier-en-oreglerad-marknad/

http://miljo-utveckling.se/osakliga-angrepp-pa-byggmaterial/