Nya rekommendationer för lim och golvavjämning

GBRs anslutna leverantörsföretag uppdaterar årligen rekommendationer av lim- och avjämningsmassa. Rekommendationerna ska säkerställa bland annat låga emissioner och en god vidhäftning. Nu finns de nya dokumenten att ladda ned. 

Rekommendationerna baseras på leverantörernas anvisningar och tar hänsyn till typ av undergolv samt relativ fuktighetsnivå (RF) i undergolvet. Avsikten med rekommendationerna är att vid golventreprenader bland annat säkerställa låga emissioner och en god vidhäftning och ytdraghållfasthet, vilket i sin tur medför en god golvkonstruktion. Både lim- och avjämningsmassa skall vara anpassad till underlag och beläggningsmaterial.

Vid oklarheter ska i varje enskilt fall respektive materialleverantör kontaktas. Vidare ska också monteringsanvisningar från leverantörer av övriga material i golvkonstruktionen alltid följas.

Observera att mätning av RF/fuktkvot i undergolvet ska utföras av särskilt utbildad personal och för en korrekt RF-mätning i underlaget ska en RBK-auktoriserad fuktkontrollant anlitas.

Se alla limrekommendationerna här.

Se alla rekommendationer för golvavjämning här.