Lönsam hållbarhet

Hej Amanda, hur gör vi hållbarhet lönsamt? -Utan lönsamheten tappar hållbarhetsarbete sin långsiktighet - så det måste alltid vara med. Amanda Borneke, hållbarhetsprofil samt Kvalitets- och miljöledare på CS Riv och Håltagning berättar om sin syn på lönsam hållbarhet på auktorisation.se. Foto: Bognandi Photography