Krav på hållbarhet vid upphandling av golv

Miljöbedömningssystemen Basta, Byggvarubedömningen och SundaHus i Linköping AB har ett alltför snävt fokus och tar inte hänsyn till hela hållbarhetsbegreppet.

I det senaste numret av Bygg & Teknik (8/2016) har GBR skrivit en artikel för att belysa vikten av att ha ett livscykelperspektiv vid upphandling av golv.

Du kan läsa artikeln i sin helhet här. Artikeln bygger på rapporten Relevanta miljökrav vid upphandling av golv och golvprodukter.