Kort rapport från TKs möte 9 september

Under onsdagen hölls höstens första TK-möte via Microsoft Teams. Golvbranschens Tekniska Kommitté, TK, arbetar tillsammans med limleverantörerna i Golvbranschen med att se över och uppdatera struktur och innehåll i nuvarande limrekommendationer. 

Översynen behandlar bland annat:
- att alla limrekommendationer ska få liknande struktur oavsett ytskikt
- att de ska omfatta fler underlag än endast nya betongunderlag
- anpassning för tät betong 
....samt några tillägg och förtydliganden.

Vi återkommer med mer information framöver.

Under mötet diskuterades också ett flertal tekniska dokument som är under framtagande, bland annat ett TK-råd som ska förtydliga viktiga aspekter av limning.

Om GBRs Tekniska Kommitté

Läs mer om limrekommendationer