Golvbranschen kritiska mot miljöbedömningsföretagen

Golvbranschen tillsammans med Byggmaterialindustrierna och Sveriges färg och limföretagare är med i veckans nummer av Byggvärlden. Vi uttrycker stark kritik mot hur vissa av miljöbedömningsföretagen använder ovetenskapliga metoder.

Eftersom det har blivit krav från många beställare känner sig våra medlemmar tvingade att anlita dessa miljöbedömningsföretag, något de inte ser nyttan med. Förutom att vara kostsamt är det dessutom tidskrävande.

Genom produkternas eBVD kan vi även hantera många av de miljö- och hållbarhetsegenskaper som efterfrågas. En gång i tiden fyllde miljöbedömningsföretagen ett syfte, men numera är de ofta överflödiga. 

Läs artikeln Strid om digital produktinformation på Byggvärldens webbplats.