Golvbranschen, GBR avråder från skatt på PVC-golv och -vägg

Golvbranschen, GBR, har lämnat ett remissvar som avråder från att införa föreslagen skatt på PVC-golv och -vägg. Den främsta motiveringen är att den föreslagna skattemodellen inte kommer att leda till de förbättringar man avser uppnå.

Statens offentliga utredning Kemikalieskatt, skatt på vissa konsumentvaror som innehåller kemikalier SOU 2015:31, föreslår skatt på varugrupperna Elektronikvaror samt Golvbeläggningsmaterial, väggbeklädnad och takbeklädnad av PVC.

Föreslagen skatt på PVC-golv och -vägg är 10 kr per kilo vara, med 50 % avdrag för varor som inte innehåller ämnen på kandidatförteckningen och 75 % avdrag för varor som inte innehåller ämnen på kandidatlistan och som inte heller är begränsade i leksaker.

Varför skatt?
Motivet till skatten anges vara minskad spridning av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Många påståenden som görs i utredningen är dock inte vetenskapligt underbyggda. Den forskning som förs fram handlar främst om mjukgörare/ftalater som redan är reglerade, upptagna på Kandidatförteckningen och som inte används i PVC-golv eller -vägg.

GBR avråder
Golvbranschen, GBR, har lämnat ett remissvar som avråder från att införa föreslagen skatt på PVC-golv och -vägg. Den främsta motiveringen är att föreslagen skattemodell inte kommer att leda till de förbättringar man avser uppnå. Utredningen saknar vetenskapligt stöd för påståenden om hälso- och miljövinster och föreslagen skattemodell riskerar styra mot sämre alternativ ur miljö- och hälsosynpunkt. Utredningen har inte heller tagit hänsyn till funktionella behov som finns av PVC-golv och -väggar och förslaget riskerar leda till ökade samhällskostnader inom vård och omsorg, vattenskadesanering och underhåll i offentlig miljö.


Se hela remissvaret från Golvbranschen, GBR.

Läs även debattartikeln i SvD.