GBR avråder från att acceptera Byggvarubedömningens nya allmänna villkor

Tidigare i år lanserade Byggvarubedömningen sina uppdaterade Allmänna villkor. Uppdateringen är en förändring avseende Byggvarubedömningens ansvar för läckta sekretessbelagda uppgifter. Den nya formuleringen innebär att Byggvarubedömningen har friskrivit sig från all eventuell skada som leverantören kan åsamkas på grund av att sekretessbelagd information har läckt ut.

Friskrivningen omfattar såväl informationsläckage från Byggvarubedömningen själva som från av dessa anlitade uppdragstagare. Då varje leverantör är tvungen att godkänna de allmänna villkoren för att få sina produkter bedömda i systemet innebär detta en stor risk.

För många leverantörer medför det nya villkoret en oro inför att lämna ut produkternas innehållsinformation och därmed riskera sin konkurrensmässiga fördel på marknaden.

Golvbranschen ser med stor oro på att Byggvarubedömningen utformar nya allmänna villkor som i praktiken ställer våra medlemsföretag helt skyddslösa ifall uppgifter kommer på villovägar. Innehållet i golvleverantörernas produkter är den helt avgörande konkurrensfaktorn på marknaden. Företagens existens kan med andra ord vara helt beroende av att externa parter, som Byggvarubedömningen, klarar av att hålla på den avtalade sekretessen. Golvbranschen avråder därför sina medlemsföretag från att acceptera de förändrade allmänna villkoren från Byggvarubedömningen.