Försämring av ROT-avdraget får negativa konsekvenser

Seriösa golvföretag gynnas av lika konkurrens på lika villkor och ROT-avdraget har bidragit till att göra svarta jobb vita, det gynnar i sin tur hela samhället. Att som konsument kunna få ROT-avdrag och anlita ett GBR-anslutet företag som dessutom erbjuder Golvbranschens Golv Garanti vid varje installation är ett verkligt och påtagligt mervärde.

GBR agerar

GBR är de mindre företagens organisation. Därför är det viktigt för GBR att värna om de mindre medlemmarnas intresse, när deras affärsklimat hotas. Johan Aspelin, vd på GBR, engagerar sig i kampen för att behålla ROT-avdraget på 50 %. Som medlem i Företagarna och deras projekt #ROTupproret och Sveriges Byggindustrier har GBR starkt stöd av de större organisationerna. Statistik från Företagarna och SIFO visar att 49 % av ROT-företagen i Sverige tvingas säga upp personal om ROT minskas. Hela 18 % skulle tvingas lägga ner. Det är ett rejält hot som de mindre entreprenörsföretagen står inför.

ROT-frågan är ju starkt politiskt laddad, inte bara i motsättningarna mellan riksdagspartierna. Det finns motsättningar mellan stad och glesbygd. Det finns olika starkt intresse för stora och små aktörer. Skillnader mellan rika och fattiga kunder blåses upp i den politiska striden.

- I detta har GBR valt att agera till förmån för sina många mindre medlemsföretag i intresse för deras privatkunder i hela landet, säger Johan Aspelin. Det gagnar hela branschen och samhället i stort.

Gör det själv eller handla svart?

Det finns alternativ till att avstå och senarelägga en tjänst. Ett alternativ är att göra jobbet själv. När det gäller våtrumsarbeten finns det lyckligtvis en spärr för detta. Försäkringsbolagen kräver certifierad entreprenör för våtrumsarbeten. Annars är det fritt fram för egna insatser med allt vad det innebär för kvalitet, arbetssäkerhet och funktionsansvar. Säkerheten är inte oväsentlig. Efter ROT-reformen minskade antalet allvarliga skador i hemmiljö. Professionella hantverkare har inte bara bättre yrkeskunnande. De har också bättre ställningar, verktyg och skyddsutrustning. Sådant visar sig i en bättre olycksfallsstatistik.

Det andra alternativet är svartjobb. Innan ROT-avdraget infördes brukade många entreprenörer få frågor om vad jobbet skulle kosta utan kvitto. Sådant upphörde i princip med ROT. Statistik visar att upp till 15-25 000 nya vita jobb uppstod som en följd av ROT.

Det som nu oroar många mindre företagare är att en lägre nivå för ROT-avdrag ska ge grogrund för svart konkurrens. Golv- och byggföretagen har sett en viktig attitydförändring hos de privata kunderna. Målare, som ju lever i samma affärsklimat som golvläggare, brukade före ROT-reformen få lämna offert på jobb i hemmen, för att sedan se jobbet utföras av folk utan ansvar för skatt, moms, kollektivavtal eller arbetsmiljö. Golvslipning och golvläggning i mindre skala var före ROT-reformen typiska arbetsområden för oseriösa företag med ohederliga anställningsförhållanden och ansvarslösa arbetsförhållanden.

De svarta aktörerna har knappast försvunnit helt, men vad händer om regeringen går vidare med sitt illa genomtänkta förslag?


https://www.facebook.com/rotupproret?fref=ts 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article20529849.ab 
https://www.sverigesbyggindustrier.se/press/minskat-rot-avdrag-gynnar-svartsektorn__4673

Mer om rotdebatten här:

Debattartiklar i pressen
Dagens samhälle
SvD Debatt 
SvD Ledare 
SvD Debatt
Nya Wermlandstidningen
Borås Tidning
Norrköpings Tidningar
Hallands Nyheter
Bohuslänningen
Sundsvalls Tidning
Södermanlands Nyheter
Kristianstadsbladet
...och replik här

Pressmeddelanden
Fastighet & Bostadsrätt 
VVS Forum