Erbjud dina kunder projektspecifik uppföljning med GBR Golvåtervinning

Ni som är anslutna till GBR Golvåtervinning gör en stor insats för miljön – ett återvunnet kilo plastspill sparar två kilo koldioxid! Vi blir bättre och bättre på att samla spillet i golvbranschen och de senaste tre åren har vi gång på gång slagit rekord i insamlat spill. Tillsammans kan vi bli ännu bättre. Nu finns det dessutom möjlighet till projektspecifik uppföljning - uppskattat av beställare!

Projektspecifik uppföljning - viktigt för beställare!
Nu finns alltså möjlighet till projektspecifik uppföljning kring hur mycket spill som samlats på ett visst projekt. Uppföljning av avfallshantering på projektnivå är högaktuellt för beställarna. Därför är det ett bra argument att lyfta fram i samband med GBR Golvåtervinning. Projektuppföljningen har ett stort värde för kunden och kräver endast en liten insats från er som tillhandahåller golvåtervinning. Ni kan därför använda erbjudandet med projektuppföljning som en extra fördel i kontakt med era kunder.


Så gör ni
• Ni anger en projektreferens när ni beställer hämtning av spill. Ni kan antingen ange byggarens referens eller välja en egen, till exempel ”NCC projekt 1234” eller ”Uppsala kommun, Kvarteret kråkan”. Huvudsaken är att allt spill från samma projekt får samma referens.


• När projektet är klart kan ni vända er till Golvbranschen, GBR, för att få reda på hur många kilo spill ni skickat för återvinning för det specifika projektet. Mängden kan ni sedan återrapportera till er kund.

Här kan du läsa mer om GBR Golvåtervinning.