Dags att söka till branschskolan inom golvläggning!

Under läsåret 2020/2021 togs de första eleverna emot på Bräckegymnasiet. Nu är planeringen igång för ett nytt läsår. För golvläggarelever som genomför sin utbildning som gymnasiala lärlingar är branschskolan ett bra sätt att kvalitetssäkra utbildningen. Det finns fortfarande några platser kvar.

Eleverna övar praktiskt i skolans verkstäder och kan sedan fördjupa sina kunskaper under sin APL på hemskolan (Golv 1, 2 och 3).
Branschskolans och golvbranschens nära samarbete säkerställer att eleverna får kunskap och träning i olika och aktuella material och arbetsmetoder.

Skolan planerar för två grupper under läsåret 2021/2022


Grupp 1 – vecka 47 – 49 och vecka 12 – 14
Grupp 2 – vecka 4 – 6 och vecka 20 - 22

För elever som deltar i branschskolan finns möjlighet att söka statsbidrag på upp till 50.000:-. Ansökningsperioden för statsbidrag är 1 september – 1 oktober 2021.

Det finns fortfarande några platser kvar under kommande läsår, kontakta Bräckegymnasiet så snart som möjligt för mer information.

För mer information, kontakta Nicklas Nuland, 0702-25 01 90, nicklas.nuland@educ.goteborg.se.

Här finns mer information om utbildningen.