Byggvarubedömningen förtydligar nya allmänna villkor

Byggvarubedömningen beskriver nu på sin webbplats skillnaden på "ej publik" information och "sekretessbelagd" information.

Som vi rapporterade om i slutet av april lanserade Byggvarubedömningen i februari i år sina uppdaterade Allmänna villkor. Dessa har GBR ifrågasatt eftersom följderna kan bli att företagens sekretessbelagda information riskerar att läcka ut och då riskera företagets konkurrensmässiga fördel på marknaden.

Nu förtydligar alltså Byggvarubedömningen begreppen där "ej publik" information innebär valfri visning av alla underlag (utan extra avgift) och att miljöbedömningar med "sekretess" hanteras i separata avtal (mot extra avgift) med full sekretess och ansvar vid eventuellt informationsläckage.

Läs mer på Byggvarubedömningens webbplats:
https://byggvarubedomningen.se