Bedömningsgrunder för besiktning av LVT-klick

Bedömningsgrunder för besiktning av LVT-klick är nu publicerade. Golvbranschens Tekniska Kommitté, TK, har i samarbete med plastgolvsleverantörer utarbetat bedömningsgrunderna.

Bedömningsgrunder är en sammanställning av normer och praxis som ska ge användaren ett handfast stöd för bedömning av en avvikelse på en färdigställd yta och en möjlighet att fastställa vad som är fackmässigt godtagbart.

Bedömningsgrunderna för LVT-klick finns här, tillsammans med GBRs övriga bedömningsgrunder för skönhetsfel.

För medlemmar finns mer att läsa i TK-råd138.