BASTA får miljöpris

BASTA startades år 2000 av de stora riksbyggarna JM, NCC, Peab och Skanska tillsammans med Sveriges Byggindustrier och IVL Svenska Miljöinstitutet. BASTA är idag svenska byggsektorns verktyg för giftfritt byggande.

- Jätteroligt att BASTA uppmärksammas för sina goda insatser, säger Jenny Arnoldsson på Golvbranschen, GBR. Golvbranschen tog för flera år sedan ett branschgemensamt beslut att stödja BASTA och arbetet med utfasning av farliga ämnen ur byggprodukter. Jag hoppas att detta pris gör att fler får upp ögonen för BASTA och inser vilket bra verktyg det är.

Bakom priset står Swedish Recycling Award som syftar till att premiera lysande innovationer, investeringar, personliga insatser eller produktförbättringar som gjort avtryck i företags eller kommuners ekonomi och miljö.

Läs mer på Bastaonline.