5 vanliga frågor om kakel & klinker

Utmaningarna med att arbeta med kakel och klinker är många. Utförandet ställer krav på både estetik och funktion. Här är 5 vanliga frågor och svar om keramik hämtade ur Golvbranschens Handbok Byggkeramik. Handboken finns som app där du vanligtvis laddar ned appar.

keramik-dorroppning-440px

Får man montera kakel på kakel?

Att montera dubbla lager ytskikt är ett avsteg från den konstruktion som ursprungligen godkänts och rekommenderas tills vidare dock inte på ytor som utsätts för ihållande vattenpåverkan. Metoden fungerar principiellt även för klinker på klinker men värt att notera är att man ofta får ett förhöjt insteg till t.ex. badrummet, vilket ur ett funktionsperspektiv ofta är en nackdel. Läs hela beskrivningen i Handbok Byggkeramik.

Måste fog på golv linjera med fog på vägg?

Om inget avtalats mellan parterna, är det vid golvbeläggning och väggbeklädnad med keramiska plattor inte något krav på att fogarna löper i rak linje mellan vägg och golv. Detta gäller oavsett plattornas storlek. Det är ett vanligt missförstånd att fog på golv skall möta fog på vägg. Om beställaren önskar att fogar i och golv och vägg ska linjera krävs att plattor är modulanpassade och överenskommits mellan beställare och entreprenör. Läs mer om utseende på fogar i Handbok Byggkeramik.

Vad kan orsaka plattsläpp?

Plattsläpp kan bero på flera orsaker i kombination. Det innebär att det i vissa fall kan vara nästan omöjligt att med full säkerhet förklara orsak till eller förhindra plattsläpp. Tänkbara orsaker kan vara fästmassa, långvarig vattenbegjutning (100 RF), undermåligt underlag etc.  Läs mer om orsaker till plattstläpp i Handbok Byggkeramik

Vanliga frågor om fogar och fogsprång

Små fogsprång ska eftersträvas. Den keramiska plattan har i regel tillåtna upphöjningar vid kanterna, tjocklekstoleranser och skevhet. I regel är det helhetsintrycket som avgör om nivåskillnader uppfattas som störande. Det första att tänka på vid användning av stora plattor är att ha ett jämnt, det vill säga plant, underlag. Det säkraste sättet att förhindra fogsprång är att montera plattor med genomgående fogar, därefter kvartsförband sedan halvförband. Läs mer om fogar och fogsprång i Handbok Byggkeramik

Hur kan jag enkelt byta ut en defekt kakel- eller klinkerplatta?

En metod för att byta ut enstaka kakel- eller klinkerplattor är att nyttja följande verktyg och arbetsgång. Höghastighetsroterande slip, vinkelslip eller vattensåg, huggmejsel eller stämjärn, fogkrats, hammare samt normal utrustning för applicering av tätskikt och platta. Metoden är även tillämpbar i våta utrymmen där det dock ställs krav på att ej skada bakomvarande tätskikt. Se fullständig beskrivning i Handbok Byggkeramik.