Vad är minsta tjockleken på avjämningsskiktet om man har en plastmatta som ytskikt?

Svar: Utan golvvärme finns ingen särskild rekommendation för minsta tjocklek på avjämningsskiktet. Detta avgörs av olika förutsättningar. Vid golvvärme ges följande generella rekommendation: • Minst 5 mm avjämningsmassa över elburen golvvärme. • Minst 10 mm avjämningsmassa över vattenburen golvvärme. Såvida inte golvvärmeleverantören eller ytmaterialleverantören anger annat. OBS! För värmespridning kan tjockare skikt behövas.

Tillbaka till översikt över frågor och svar