Kan jag lägga golv i min källare?

Svar: Ja. Men se upp för tillskjutande fukt. Om huset inte har ett fungerande kapillärbrytande skikt är underlaget för fuktigt för de flesta golvytmaterial som inte "andas". Det finns speciella undergolv som bildar en luftspalt mot underlaget. Denna luftspalt kan även ventileras med en mekanisk fläkt. Rådfråga alltid leverantören vid val av konstruktion. Om det finns problem med fukt i underlaget rekommenderas du att kontakt med en fuktexpert som kan ge förslag till åtgärder. Tillbaka till översikt över frågor och svar