Hur testar man och godkänner plastmattor för våtrum?

Svar: I Golvbranschens Branschstandard definieras hur plastmattor ska testas enligt gällande Europanormer och andra testmetoder för att få klassas som vattentät beläggning, beklädnad eller som tätskikt bakom kakel och klinker. Läs om hur plastmattor testas enligt Golvbranschens Branschstandard. Läs mer om VT-märkningen av godkända plastmattor för våtrum.

Tillbaka till översikt över frågor och svar