Hur lägger man trägolv på golvvärme?

Svar: Golvbranschen har tillsammans med landets ledande trägolvsleverantörer och golvvärmeleverantörer givit ut branschriktlinjerna Trägolv på golvvärme. Handboken riktar sig till alla som avser att lägga in trägolv, massiva golv eller lamellparkett, på elburna eller vattenburna golvvärmesystem. Handboken kan även användas som utbildningsmaterial. Trägolv på golvvärme innehåller basinformation, gemensamma branschriktlinjer samt nomenklatur och är avsedd att användas vid projektering, konstruktion, utförande och drift av golvvärme och trägolvsinstallationer. Mer information om golvvärme finns under rubriken Råd & riktlinjer.

Tillbaka till översikt över frågor och svar