Branschskola inom golvläggning

Om du går på gymnasiet och vill bli golvläggare kan du få lärarledd skolundervisning på Stockholms byggtekniska gymnasiums branschskola! Det som krävs är att du går Bygg- och anläggningsprogrammet på din gymnasieskola!

Skolundervisning inom golvläggning är koncentrerat till ett fåtal skolor i Sverige. Om det inte finns kurser på din hemort kan du ansöka till Stockholms byggtekniska gymnasiums branschskola. Där kan du få rätt kompetens inom golvläggning. Branschskolan tar emot elever från hela landet och erbjuder utbildning inom golvläggning under delar av elevens gymnasieutbildning. Som elev tillbringar du totalt sex veckor på branschskolan, fördelat på två treveckorsperioder. Övriga gymnasiekurser och APL (Arbetsplatsförlagt lärande) utförs på hemorten.

Så här ansöker du

  1. Du som är elev på BA-programmet – välj inriktning Husbyggnad
  2. Du kontaktar din ordinarie skola som i sin tur kontaktar branschskolan. Kontaktuppgifter till skolan och till yrkeslärare finns nedan
  3. Kontakta branschskolan senast 15 januari inför vårterminen och 15 augusti inför höstterminen
  4. Din skola och branschskolan etablerar ett samarbetsavtal. Branschskolan har tagit fram ett färdigt avtal

När du blivit antagen:

  1. Du går branschskolans första treveckorsperiod, förslagsvis under VT i ÅK2 eller under HT i ÅK3
  2. Du får använda de nya kunskaperna i utbildning på hemskolan och praktisera dessa under din APL
  3. Du går den andra treveckorsperioden, förslagsvis under ÅK3

Möjlighet till utbildningsbidrag för sändande skolor

Sändande skola upprättar ett entreprenadavtal med branschskolan (Stockholms byggtekniska gymnasium). Från Skolverket kan sedan huvudmannen för sändande skola ansöka om ett statsbidrag omfattande högst 50.000 kr. Mer information finns på www.skolverket.se och frågor om statsbidraget kan ställas till: statsbidrag.branschskola@skolverket.se

Läs mer och kontaktuppgifter

Du kan läsa mer i branschskolans broschyr

För mer information kan du också kontakta

  • Skolans reception: 08-508 34 700, info.sbtg@stockholm.se eller
  • Yrkeslärare Jesper Lindstrand, 08-508 34 785, jesper.lindstrand@extern.stockholm.se