Branschskola inom golvläggning

Om du går på gymnasiet och vill bli golvläggare kan du få lärarledd skolundervisning på Bräckegymnasiets branschskola i Göteborg! Det som krävs är att du går Bygg- och anläggningsprogrammet på din gymnasieskola!

Skolundervisning inom golvläggning är koncentrerat till ett fåtal skolor i Sverige. Om det inte finns kurser på din hemort kan du ansöka till Bräckegymnasiets branschskola i Göteborg. Där kan du få rätt kompetens inom golvläggning. Branschskolan tar emot elever från hela landet och erbjuder utbildning inom golvläggning under delar av elevens gymnasieutbildning. Som elev tillbringar du totalt sex veckor på branschskolan, fördelat på två treveckorsperioder eller tre tvåveckorsperioder. Övriga gymnasiekurser och APL (Arbetsplatsförlagt lärande) utförs på hemorten.

Så här ansöker du

  1. Du som är elev på BA-programmet – välj inriktning Husbyggnad
  2. Du kontaktar din ordinarie skola som i sin tur kontaktar branschskolan. Kontaktuppgifter finns nedan
  3. Anmäl dig till branschskolan senast 15 september
  4. Din skola och branschskolan etablerar ett samarbetsavtal. Branschskolan har tagit fram ett färdigt avtal

När du blivit antagen:

  1. Du går branschskolans första period under årskurs 2, och därpå förläggs övriga perioder efter överenskommelse med sändande skola
  2. Kunskaperna från branschskolan kan du sedan tillämpa under din APL
  3. Sista perioden på branschskolan utformas efter den enskilde elevens behov

Möjlighet till utbildningsbidrag för sändande skolor

Sändande skola upprättar ett entreprenadavtal med branschskolan (Bräckegymnasiet). Från Skolverket kan sedan huvudmannen för sändande skola ansöka om ett statsbidrag omfattande högst 50.000 kr. Mer information finns på www.skolverket.se och frågor om statsbidraget kan ställas till: statsbidrag.branschskola@skolverket.se

Läs mer och kontaktuppgifter

Du kan läsa mer i branschskolans broschyr, se relaterat dokument till höger. 

För mer information, kontakta Nicklas Nuland, 0702-25 01 90,nicklas.nuland@educ.goteborg.se