Bli medlem i Golvleverantörernas förening, GLF

Är du tillverkare, återförsäljare eller rikstäckande grossist av golv-/väggmaterial kan du erhålla medlemskap i GLF. GLF-företag är representerade i samtliga GBRs arbetsgrupper och bidrar till kunskapsutbytet mellan de två föreningarna i GBR. Detta gör GBR till ett naturligt forum för den som vill driva branschfrågor där leverantörsföretag involveras. GLF-företag bidrar också ofta vid utbildningstillfällen.

Medlemskapet inkluderar även flera medlemsförmåner och mest betydelsefullt är att Leverantörsföretag får en naturlig kommunikationskanal till cirka 300 golventreprenadföretag anslutna till Golvbranschen, GBR.

Ansök om ditt medlemskap redan idag med hjälp av ansökningshandlingarna här intill eller läs mer om förmånerna att vara medlem i GLF.