Steg för steg mot Auktoriserat Golvföretag

Hur gör man när man vill dokumentera företagets kompetens genom att bli auktoriserad? Här följer en kort beskrivning över de steg som leder till Auktoriserat Golvföretag.

Steg 1: Start! Bli GBR-ansluten och ansök om Auktorisation
För att bli auktoriserad ska företaget vara anslutet till Golvbranschen, GBR.
Utför företaget också våtrumsarbeten ska företaget kunna visa intyg på auktorisation från GVK. Företaget ansöker sedan om auktorisation.

Steg 2: Utbildning och kompetens
Det faktiska arbetet mot auktorisation börjar då företaget genomgår de obligatoriska kurserna från Golvbranschen, GBR.

  • JAG – Juridik, AMA, Auktoriserat Golvföretag 
  • KMA – Kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
  • FIG – Företagare i Golvbranschen 
  • Golvteknik 
  • Keramikteknik 
  • Golvslipning 
  • Internutbildning i företagets egna KMA-planer och rutiner

Steg 3: Upprätta kvalitetsdokument
Nu ska företaget skriva egna kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplaner och upprätta rutiner kring hur företaget ska följa och arbeta med dem.

Steg 4: GBR Kretsloppsmärkning och GBR Golvåtervinning
Genom att använda GBR Kretsloppsmärkning dokumenteras alla arbetsobjekt digitalt. Kunden får enkelt tillgång till information om alla inbyggda material. Företag som arbetar med plastgolv ska anslutas till GBR Golvåtervinning. Då tas allt installationsspill tillvara och materialet återvinns tillbaka in i produktion.

Steg 5: Mål! Revision och ständiga förbättringar
När företaget uppfyllt utbildnings- och kvalitetskraven blir auktorisationen godkänd. Nu gäller det att kontinuerligt utveckla företaget och jobba vidare med kompetens, utbildning och kvalitetsdokument. Auktorisationen följs upp av en revision ungefär en gång per år.