Förmåner för anslutna företag

Som Leverantörsföretag får du en naturlig kommunikationskanal till cirka 300 golventreprenadföretag anslutna till Golvbranschen, GBR. Av dessa är ungefär hälften Auktoriserade Golvföretag.

Genom att vara ansluten till GBR via GLF får du:

  • Tillfälle att tillsammans med andra leverantörer påverka och driva olika frågor som rör golvbranschen och dess utveckling
  • Möjlighet att delta i arbetsgrupper som behandlar frågor kring golvmaterial, tekniska frågeställningar m.m.
  • En naturlig kommunikationskanal till cirka 300 golventreprenadföretag anslutna till GBR, varav ungefär hälften idag är Auktoriserade Golvföretag
  • Medverka i GBRs produktdatabas som ligger till grund för Golvbranschens Kretsloppsmärkning av golv, vilken kan utföras av GBR-anslutna golventreprenadföretag
  • Årsprenumeration på branschtidningen Golv till Tak (8 nr/år)
  • Juridisk och teknisk rådgivning
  • Tillgång till dokumentsamlingarna Handbok Golvteknik (tidigare Golvtekniska Pärmen), Golvfakta: Trä & Laminat och Handbok Byggkeramik innehållande allmängiltig information om golvmaterial, monteringsanvisningar, specialframtagna mallar för byggvarudeklaration av golvmaterial, skötselråd för ytmaterial samt en mängd användbara broschyrer/dokument

Ansök om anslutning redan idag.