Ansökan om anslutning

För att ansluta sitt företag till Golvbranschen, GBR, ska man vara ett leverantörsföretag som tillverkar golvytor. Leverantörsföretagen blir efter ansökan och godkännande medlemmar i Golvleverantörernas förening, GLF och ansluts i samband med detta till GBR.

Kriterier för att erhålla anslutning

För att kunna erhålla anslutning till GBR måste den sökande uppge en referens samt ha en ordnad ekonomi. Kravet på ordnad ekonomi gör att företaget måste ha drivits en tid och kunna uppvisa en godkänd årsredovisning. Det innebär att helt nystartade företag enligt huvudregeln inte kan erhålla medlemskap och anslutning.

Följande krav ställs:

  • F-skattebevis
  • Godkänd årsredovisning
  • Momsregistreringsbevis
  • Har ordnad ekonomi
  • Kunna uppge en referens
  • Ansvarsförsäkring
  • Att företaget följer Golvleverantörernas förening, GLFs etiska regler

Ansökan prövas hos GLFs styrelse.

Avgifter

Aktuella avgifter för företag anslutna till Golvbranschens Riksorganisation, GBR, genom Golvleverantörernas förening, GLF finns att läsa i handlingarna här intill.  Avgiften består av en inträdesavgift, en årlig medlemsavgift samt en fast serviceavgift som beror på storleken på företagets omsättning.

Fyll i ansökningshandlingarna

För att ansöka om anslutning ska dessa blanketter fyllas i:

  • Ansökan om medlemskap i Golvbranschen, GBR
  • Förpliktelse att följa villkoren i Golvbranschens Golvgaranti
  • Förpliktelse att följa GLFs Etiska regler

Samtliga blanketter finns för nedladdning, se rutan här intill. Observera att pdf-filen Ansökningshandlingar GLF innehåller alla blanketter i en enda fil.

Skicka samtliga ifyllda blanketter till info@golvbranschen.se eller till Golvbranschen, GBR, Folkungagatan 122, 116 30 Stockholm.

Styrelsen godkänner nya anslutna företag

Efter ansökan beslutar GBRs styrelse om det sökande företaget kan beviljas medlemskap i Riksorganisationen.