Varför medlem i GBR?

  • Branschens tyngsta kvalitetsstämpel
  • Juridisk och teknisk rådgivning
  • 50% rabatt på allt förlagsmaterial
  • Tillgång till branschens tekniska och juridiska publikationer

Skönhetsfel på golv

Golvbranschen, GBR har tagit fram riktlinjer för hur skönhetsfel ska bedömas på olika golvmaterial. De så kallade bedömningsgrunderna är framtagna med branschens mångåriga erfarenhetsåterföring till grund och är idag praxis i domstolsförhandlingar och i Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Alla bedömningsgrunder finns samlade i häftet "Bedömningsgrunder vid skönhetsfel..." och går att beställa från GBRs webbshop.

Vill du veta mer? Kontakta:

Sara Salomonsson

Artikelhänvisningar