Varför medlem i GBR?

  • Branschens tyngsta kvalitetsstämpel
  • Juridisk och teknisk rådgivning
  • 50% rabatt på allt förlagsmaterial
  • Tillgång till branschens tekniska och juridiska publikationer

ROT-avdrag vid golvläggning

Reglerna för ROT-avdraget ändras den 1:a juli 2009. Det innebär att den så kallade fakturamodellen införs och kunden kan rabatteras direkt på fakturan. Golvföretag som är anslutna till Golvbranschen, GBR, använder branschens standardiserade avtal för att underlätta utbetalning av ROT-avdrag till konsument.

För att du som konsument ska erhålla ROT-avdrag (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) ska arbetet avse reparation, underhåll, om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av badrum eller golvläggning. Arbetena ska ske i nära anslutning till bostaden. Nybyggande av bostadshus eller dylikt omfattas inte. ROT-avdrag kan endast ske för de arbetskostnader som exempelvis golvläggningen ger upphov till. Utgifter för material, utrustning och resor räknas inte in.

Kontrollera om du har rätt till ROT-avdrag

För rätt till skattereduktion för ROT-arbete krävs, förutom att du själv nyttjar bostaden, att du är ägare till småhuset, bostadsrätten eller ägarlägenheten. Det är även viktigt att tänka på att du aldrig kan få mer i skattereduktion än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Om du av något skäl nekas ROT-avdrag ska golvföretaget alltid ha full betalning. Som konsument prövas du slutgiltigt avseende rätt till ROT-avdrag vid deklarationen och prövningen av denna. Då är tjänsten i många fall slutreglerad och alla fakturor betalda. Det innebär att du som konsument själv får hantera eventuella fel och betala kvarskatt. Detta är något som golvföretaget inte har något ansvar för.

Golvbranschens företag hjälper dig

Ersättning för ROT-avdraget och rabatten till konsument får golvföretaget återbetalt från Skatteverket. Återbetalningen sker normalt inom tio dagar från det att begäran om utbetalning skickats till Skatteverket.

AK 86 är Golvbranschens standardavtal som ska användas när kunden är konsument. I detta avtal ansvarar du som konsument för att intyga att ROT-avdraget inte är förbrukat. Som golvföretag får man inte sådana upplysningar från Skatteverket, utan denna upplysning ansvarar du som kund/konsument för. Dokumentet Tillägg till AK 86 är utformat för att hantera de krav som ROT-avdraget ställer på uppgifter om konsument.

Vill du veta mer? Kontakta:

Erik Gustafsson

Skatteverket informerar

Skatteverkets hemsida finns information om fakturamodellen och där anges att man även efter den 1:a juli 2009 fram till årsskiftet 2009/2010 kan tillämpa den vanliga metoden med enbart ansökan i samband med 2010 års deklaration. Från och med 2010 är det dock endast fakturamodellen som kan tillämpas.

Skatteverket anordnar informationsträffar om ROT-reglerna. Träffarna hålls över hela landet och riktar sig till såväl företag som konsumenter. 

Artikelhänvisningar